Tìm thấy 11 kết quả

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 triệu/m2
Diện tích: 5047 m2 tổng 2 lô
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 tỷ trọn sổ
Diện tích: 952 m2 có 100 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 10499 m2 CLN
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 32 triệu/m2
Diện tích: 402 m2 có 150 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 3110 m2 CLN, QH lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 807m2 có 300m2 thổ cư
Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,6 tỷ trọn sổ
Diện tích: 269,5 m2 đất ở tại đô thị và cây lâu năm
Phường An Phú, Quận 2, Tp Hcm
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 100,1 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5,2 triệu/m2
Diện tích: 1998 m2(20x100) đất cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,7 triệu/m2
Diện tích: 3856 m2 CLN có 500m2 thổ cư
Hotline: 0899989191