Tìm thấy 60 kết quả

Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 400
Diện tích: 140m2 thổ cư 65m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 122 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 985 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,1 tỷ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 960 triệu trọn sổ
Diện tích: 112 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 910 triệu
Diện tích: 120 m2 (6x20)
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 24,5 triệu/m2
Diện tích: 344,8 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 102 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 730 triệu trọn sổ
Diện tích: 87,5 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 950 triệu
Diện tích: 233 m2 (8,6x27) có 65 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1524 m2 có 465 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 2241 m2 có 50m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 50 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 141 m2(5x28) có 76m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,8 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 thổ cư 100m2
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13,5 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 100m2 (5x20)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1225 m2 có 499 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 có sẵn 200 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600 triệu
Diện tích: 108,9 m2 có 65 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 050 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191