Tìm thấy 77 kết quả

Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,5 triệu/m2
Diện tích: 311 m2 có 150m2 thổ cư
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 250 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 150,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 6962 m2 thổ cư 250 m2
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19,5 triệu/m2
Diện tích: 125 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,2 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 tỷ trọn sổ
Diện tích: 952 m2 có 100 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9,5 triệu/m2
Diện tích: 548 m2 thổ cư 150 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 161 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 750 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 32 triệu/m2
Diện tích: 402 m2 có 150 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,6 tỷ
Diện tích: 299 m2 có 100 m2 thổ
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 260 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 7,5 triệu/m2
Diện tích: 175 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 140 triệu
Diện tích: 200 m2 thổ cư 65m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu
Diện tích: 87 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 tỷ
Diện tích: 147 m2 (đang lên thổ)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 807m2 có 300m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 67,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 800 triệu trọn sổ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191