Tìm thấy 6 kết quả

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 2240 m2 thổ cư 250 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,4 triệu/m2
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 950 triệu
Diện tích: 1003 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 triệu/m2
Diện tích: 1185 m2- 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 2000 m2 đất cln
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 350 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Hotline: 0899989191