Tìm thấy 13 kết quả

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 150,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 6962 m2 thổ cư 250 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 1275 m2 đất lúa, quy hoạch lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,5 triệu/m2
Diện tích: 551 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 807m2 có 300m2 thổ cư
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 800 triệu trọn sổ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ trọn sổ
Diện tích: 164,6 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 340 triệu trọn sổ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,6 tỷ
Diện tích: 247 m2 thổ cư
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,7 triệu/m2
Diện tích: 1857 m2 đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191