Tìm thấy 26 kết quả

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 780 triệu
Diện tích: 110 m2 có 65 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 103 m2 có 50 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 650 triệu
Diện tích: 199 m2 thổ cư 100% (10x19,9)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,7 tỷ
Diện tích: 114 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 100
Diện tích: 502 m2 cln
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 400
Diện tích: 140m2 thổ cư 65m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 122 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 950 triệu trọn sổ
Diện tích: 112 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 950 triệu
Diện tích: 233 m2 (8,6x27) có 65 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1524 m2 có 465 m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 50 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 198 m2 (10x19,8) thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 141 m2(5x28) có 76m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,8 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 thổ cư 100m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 100m2 (5x20)
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600 triệu
Diện tích: 108,9 m2 có 65 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 276 m2 có 60 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 ,6 tỷ
Diện tích: 147,6 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 200 triệu
Diện tích: 118 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10 triệu/m2
Diện tích: 266 m2 cln
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 400 m2 đất ở và cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 300 triệu
Diện tích: 96,9 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 590 triệu
Diện tích: 118,7 m2 có 65 m2 thổ cư
Hotline: 0899989191