Tìm thấy 23 kết quả

Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu BÁN NHANH
Diện tích: 107 m2 cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 126 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 894 m2 cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 tỷ trọn sổ
Diện tích: 952 m2 có 100 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9,5 triệu/m2
Diện tích: 548 m2 thổ cư 150 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 161 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 140 triệu
Diện tích: 200 m2 thổ cư 65m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 tỷ
Diện tích: 147 m2 (đang lên thổ)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 807m2 có 300m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 350 triệu trọn sổ
Diện tích: 30 m2 thổ cư, 72 m2 cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11,4 triệu/m2
Diện tích: 338 m2 có 200m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 736 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,6 tỷ
Diện tích: 247 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,7 tỷ trọn sổ
Diện tích: 132 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 115 m2 đất thổ và CLN
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,7 triệu/m2
Diện tích: 3856 m2 CLN có 500m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 593 m2 CLN, QH lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu
Diện tích: 99 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 500 m2 mỗi lô
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 803 m2 (15x53) đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191