Tìm thấy 12 kết quả

Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 985 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 910 triệu
Diện tích: 120 m2 (6x20)
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 730 triệu trọn sổ
Diện tích: 87,5 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13,5 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 050 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 030 triệu trọn sổ
Diện tích: 130,7 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 18,5 triệu/m2
Diện tích: 125 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,2 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191