Tìm thấy 15 kết quả

Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 894 m2 cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 260 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,5 triệu/m2
Diện tích: 2750 m2 CLN, QH lên đất ở
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 16,5 triệu/m2
Diện tích: 239,5 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,6 tỷ trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1029,5 m2 đất cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 127,5 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 405 m2 đất thổ cư và cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11,4 triệu/m2
Diện tích: 338 m2 có 200m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 980 triệu/1000m2
Diện tích: 3880 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 triệu/m2
Diện tích: 1302 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,7 tỷ trọn sổ
Diện tích: 132 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,4 triệu/m2
Diện tích: 1150-1006-1000-1100-1090 m2 mỗi lô
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,2 triệu/m2 từng lô
Diện tích: 1186-1197-1207-1178-1128 m2 cây lâu năm
Hotline: 0899989191