Tìm thấy 9 kết quả

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 100
Diện tích: 502 m2 cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 triệu 350k/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 198 m2 (10x19,8) thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 50 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 600 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 400 m2 đất ở và cln
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 090 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100% (7x20)
Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 250 triệu
Diện tích: 217 m2 thổ cư
Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,1 tỷ
Diện tích: 200 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191