Tìm thấy 5 kết quả

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1620 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 triệu 350k/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 470 triệu/1000m2
Diện tích: 2920 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở
Hotline: 0899989191