Tìm thấy 32 kết quả

Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 2376 m2 đất lúa, khu du lịch sinh thái
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 triệu/m2
Diện tích: 5047 m2 tổng 2 lô
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 1640 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 915 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 2030 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 1275 m2 đất lúa, quy hoạch lên đất ở
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 500 triệu/1000m2
Diện tích: 3400 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 650 triệu/1000m2
Diện tích: 3122 m2 đất lúa
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 5417 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 4269 m2 CLN và Lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 2959 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,5 triệu/m2
Diện tích: 551 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 600 triệu/1000m2
Diện tích: 7437 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 13402 m2 tổng 3 lô
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 triệu/m2
Diện tích: tổng 3 lô là 2839 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 triệu/m2
Diện tích: 1431 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 2005 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 triệu/m2
Diện tích: 873 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 triệu/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu/1000m2
Diện tích: 3926 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 980 triệu/1000m2
Diện tích: 3880 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 triệu/m2
Diện tích: 1302 m2 đất lúa
Hotline: 0899989191