Xã Vĩnh Thanh

Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,1 triệu/m2
Diện tích: 664 m2 thổ cư 100 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 894 m2 cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 tỷ trọn sổ
Diện tích: 952 m2 có 100 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9,5 triệu/m2
Diện tích: 548 m2 thổ cư 150 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 3110 m2 CLN, QH lên đất ở
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 140 triệu
Diện tích: 200 m2 thổ cư 65m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 960 triệu
Diện tích: 160 m2 cây lâu năm, QH lên đất ở
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 13402 m2 tổng 3 lô
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 tỷ
Diện tích: 147 m2 (đang lên thổ)
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 5016 m2 cây lâu năm, Qh lên đất ở
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 970 triệu trọn sổ
Diện tích: 112 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 350 triệu trọn sổ
Diện tích: 30 m2 thổ cư, 72 m2 cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 có sẵn 200 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 2005 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 triệu/m2
Diện tích: 873 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5,2 triệu/m2
Diện tích: 1998 m2(20x100) đất cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ trọn sổ
Diện tích: 500 m2 đất thổ và cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu trọn sổ
Diện tích: 75 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11,4 triệu/m2
Diện tích: 338 m2 có 200m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 611 m2 đất cây lâu năm, QH lên đất ở
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,6 tỷ
Diện tích: 247 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,7 triệu/m2
Diện tích: 3856 m2 CLN có 500m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 593 m2 CLN, QH lên đất ở
Hotline: 0899989191