Xã Phước Khánh

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,1 tỷ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 950 triệu
Diện tích: 1003 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 triệu/m2
Diện tích: 1185 m2- 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 2000 m2 đất cln
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 470 triệu/1000m2
Diện tích: 2920 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 5144 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 350 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 3122 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 800 triệu trọn sổ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 500 triệu/1000m2
Diện tích: 3400 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 triệu/m2
Diện tích: 1302 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,4 tỷ trọn sổ
Diện tích: 2191 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,4 triệu/m2
Diện tích: 1150-1006-1000-1100-1090 m2 mỗi lô
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,7 triệu/m2
Diện tích: 1857 m2 đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191