Xã Phước Khánh

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 250 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 150,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 6962 m2 thổ cư 250 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 1275 m2 đất lúa, quy hoạch lên đất ở
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 500 triệu/1000m2
Diện tích: 3400 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 650 triệu/1000m2
Diện tích: 3122 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 2959 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,5 triệu/m2
Diện tích: 551 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 600 triệu/1000m2
Diện tích: 7437 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 800 triệu trọn sổ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ trọn sổ
Diện tích: 164,6 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 triệu/m2
Diện tích: tổng 3 lô là 2839 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,4 tỷ trọn sổ
Diện tích: 2191 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 triệu/m2
Diện tích: 1431 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5 triệu/m2
Diện tích: 1092 m2 cây lâu năm, Qh lên đất ở
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 340 triệu trọn sổ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 triệu/m2
Diện tích: 1302 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,4 triệu/m2
Diện tích: 1150-1006-1000-1100-1090 m2 mỗi lô
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,7 triệu/m2
Diện tích: 1857 m2 đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191