Xã Phước An

Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10 triệu/m2
Diện tích: 140m2 thổ cư 65m2
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 985 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 730 triệu trọn sổ
Diện tích: 87,5 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13,5 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,9 tỷ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 780 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 30 triệu trọn sổ
Diện tích: 130,7 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100% (5x18)
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 950 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%(5x24)
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu BÁN NHANH
Diện tích: 107 m2 cây lâu năm
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1029,5 m2 đất cây lâu năm
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 20 triệu trọn sổ
Diện tích: 140,4 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 168,1 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,5 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5 triệu/m2
Diện tích: 300 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 736 m2
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 500 m2 mỗi lô
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 890 triệu
Diện tích: 111 m2 có 65m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 7,5 triệu/m2
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 890 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 (5x24) thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 760 triệu trọn sổ
Diện tích: 85 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191