Xã Phú Đông

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 200 triệu trọn sổ
Diện tích: 1160 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,5 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 239 m2 có 140 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,5 triệu/m2
Diện tích: 2992 m2 có 200 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,5 tỷ trọn sổ
Diện tích: 2124 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 92 m2 cây lâu năm, quy hoạch lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 50 triệu trọn sổ
Diện tích: 1160 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1409 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 992 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 950 triệu/1000m2
Diện tích: 9023 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 405 m2 đất thổ cư và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 580 triệu/1000m2
Diện tích: 4092 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 839 triệu/1000m2
Diện tích: 2083 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 triệu/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Hotline: 0899989191