Xã Phú Đông

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 100
Diện tích: 502 m2 cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 122 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 triệu 350k/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 triệu/m2
Diện tích: 1943 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14,5 triệu/m2
Diện tích: 101 m2 cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 2241 m2 có 50m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 198 m2 (10x19,8) thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 141 m2(5x28) có 76m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,8 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 thổ cư 100m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1619 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1300 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1300 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1350 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1225 m2 có 499 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10 triệu/m2
Diện tích: 266 m2 cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,8 tỷ
Diện tích: 190,6 m2 có 130,6 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12 triệu/m2
Diện tích: 209,7 m2 thổ hết
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 300 triệu
Diện tích: 96,9 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 triệu/m2
Diện tích: 163m2 có 65m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 730 trệu/1000m2. RẺ NHẤT PHÚ ĐÔNG
Diện tích: 1641 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 10499 m2 CLN
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 4269 m2 CLN và Lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư
Hotline: 0899989191