Xã Phú Đông

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 triệu/m2
Diện tích: 163m2 có 65m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 trệu/1000m2. RẺ NHẤT PHÚ ĐÔNG
Diện tích: 1641 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 110 m2 thổ cư 100m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 1640 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 915 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 2030 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 10499 m2 CLN
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 4269 m2 CLN và Lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 161 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,6 tỷ
Diện tích: 299 m2 có 100 m2 thổ
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 triệu/m2
Diện tích: 5047 m2 tổng 2 lô
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu
Diện tích: 87 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 807m2 có 300m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 200 triệu trọn sổ
Diện tích: 1160 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,7 tỷ
Diện tích: 239 m2 có 140 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 405 m2 đất thổ cư và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 triệu/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 126 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 187,5 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu/1000m2
Diện tích: 3926 m2 đất lúa
Hotline: 0899989191