Xã Phú Đông

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 10499 m2 CLN
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 4269 m2 CLN và Lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 187,5 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 161 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu/1000m2
Diện tích: 3926 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 1800 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 1800 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 750 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 980 triệu/1000m2
Diện tích: 3880 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,6 tỷ
Diện tích: 299 m2 có 100 m2 thổ
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,7 tỷ trọn sổ
Diện tích: 132 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 115 m2 đất thổ và CLN
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu
Diện tích: 99 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 triệu/m2
Diện tích: 5047 m2 tổng 2 lô
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 690 triệu/1000m2
Diện tích: 4220 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu
Diện tích: 87 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 700 triệu/1000m2
Diện tích: 1468 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 360 triệu
Diện tích: 1610 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 1500 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 triệu/m2
Diện tích: 2000 m2 đất lúa, QH lên đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 807m2 có 300m2 thổ cư
Hotline: 0899989191