Xã Long Thọ

Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 910 triệu
Diện tích: 120 m2 (6x20)
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 50 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 18,5 triệu/m2
Diện tích: 125 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,2 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 100 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,5 triệu/m2
Diện tích: 147 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 7,2 triệu/m2
Diện tích: 300 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 7,5 triệu/m2
Diện tích: 175 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 970 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 780 triệu
Diện tích: 97,5 m2 thổ cư 65m2
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 840 triệu
Diện tích: 90m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 280 triệu
Diện tích: 175 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,5 triệu/m2
Diện tích: 172 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 125 m2 (5x25) thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 98,7m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 803 m2 (15x53) đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191