Xã Long Thọ

Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 890 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,1 triệu/m2
Diện tích: 300 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 880 triệu trọn sổ
Diện tích: 108 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 050 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 80 triệu
Diện tích: 120 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191