Xã Long Tân

Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 2376 m2 đất lúa, khu du lịch sinh thái
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,5 triệu/m2
Diện tích: 311 m2 có 150m2 thổ cư
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5 triệu/m2
Diện tích: 305 m2 đất cây lâu năm
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 triệu/m2
Diện tích: 703 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,5 triệu/m2
Diện tích: 357 m2 đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191