Xã Hiệp Phước

Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,6 tỷ trọn sổ
Diện tích: 269,5 m2 đất ở tại đô thị và cây lâu năm
Hotline: 0899989191