Xã Đại Phước

Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 200 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100% (7x20)
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 100 triệu
Diện tích: 67 m2 đất cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 100 triệu
Diện tích: 73,3 m2 đất cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 5417 m2 đất lúa
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 32 triệu/m2
Diện tích: 402 m2 có 150 m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 260 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 67,5 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 16,5 triệu/m2
Diện tích: 239,5 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5,1 tỷ 1 lô
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,6 tỷ trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 127,5 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 115 m2 có 65 m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu trọn sổ
Diện tích: 127 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 75 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191