Tin rao bán đất

Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600
Diện tích: 116,4 m2
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu BÁN NHANH
Diện tích: 107 m2 cây lâu năm
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 2376 m2 đất lúa, khu du lịch sinh thái
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,9 triệu/m2
Diện tích: 5047 m2 tổng 2 lô
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,5 triệu/m2
Diện tích: 311 m2 có 150m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 1640 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 915 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 2030 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 126 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 250 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 150,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 6962 m2 thổ cư 250 m2
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19,5 triệu/m2
Diện tích: 125 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,2 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 894 m2 cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 1275 m2 đất lúa, quy hoạch lên đất ở
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 500 triệu/1000m2
Diện tích: 3400 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 650 triệu/1000m2
Diện tích: 3122 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 tỷ trọn sổ
Diện tích: 952 m2 có 100 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9,5 triệu/m2
Diện tích: 548 m2 thổ cư 150 m2
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 5417 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 10499 m2 CLN
Hotline: 0899989191