Đất Nhơn Trạch

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 250 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 150,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 6962 m2 thổ cư 250 m2
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19,5 triệu/m2
Diện tích: 125 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,2 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 100 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,5 triệu/m2
Diện tích: 147 m2 thổ cư
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 7,2 triệu/m2
Diện tích: 300 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,5 triệu/m2
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600
Diện tích: 116,4 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 894 m2 cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 1275 m2 đất lúa, quy hoạch lên đất ở
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 500 triệu/1000m2
Diện tích: 3400 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 650 triệu/1000m2
Diện tích: 3122 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 tỷ trọn sổ
Diện tích: 952 m2 có 100 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9,5 triệu/m2
Diện tích: 548 m2 thổ cư 150 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11,4 triệu/m2
Diện tích: 338 m2 có 200m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu BÁN NHANH
Diện tích: 107 m2 cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 900 triệu/1000m2
Diện tích: 5417 m2 đất lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 10499 m2 CLN
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 4269 m2 CLN và Lúa
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13 triệu/m2
Diện tích: 187,5 m2 thổ cư 100%
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 550 triệu/1000m2
Diện tích: 2376 m2 đất lúa, khu du lịch sinh thái
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ
Diện tích: 174,3 m2 thổ cư
Hotline: 0899989191