Đất Nhơn Trạch

Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 150 triệu trọn sổ
Diện tích: 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 200 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100% (7x20)
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 100 triệu
Diện tích: 67 m2 đất cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 100 triệu
Diện tích: 73,3 m2 đất cây lâu năm
Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 250 triệu
Diện tích: 217 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15 triệu/m2
Diện tích: 163m2 có 65m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 168,1 m2 thổ cư 100%
Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 530 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,7 tỷ bao thuế phí và trước bạ
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 950 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%(5x24)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 trệu/1000m2. RẺ NHẤT PHÚ ĐÔNG
Diện tích: 1641 m2 đất lúa
Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11,5 tỷ còn thương lượng
Diện tích: 269,5 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1000 m2 đất lúa
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,1 triệu/m2
Diện tích: 664 m2 thổ cư 100 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 110 m2 thổ cư 100m2
Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 15,5 triệu/m2
Diện tích: 200 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 1640 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 915 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 870 triệu/1000m2
Diện tích: 2030 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 250 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 150,5 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 6962 m2 thổ cư 250 m2
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19,5 triệu/m2
Diện tích: 125 m2 thổ cư 100%
Hotline: 0899989191