Đất Nhơn Trạch

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 100
Diện tích: 502 m2 cln
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 400
Diện tích: 140m2 thổ cư 65m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 122 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 985 triệu trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,1 tỷ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 960 triệu trọn sổ
Diện tích: 112 m2 thổ cư 100%
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 910 triệu
Diện tích: 120 m2 (6x20)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 triệu 350k/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 950 triệu
Diện tích: 1003 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 triệu/m2
Diện tích: 1943 m2 đất cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 24,5 triệu/m2
Diện tích: 344,8 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14,5 triệu/m2
Diện tích: 101 m2 cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 triệu/m2
Diện tích: 1185 m2- 1000 m2 đất cây lâu năm
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 102 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 730 triệu trọn sổ
Diện tích: 87,5 m2 thổ cư
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 2000 m2 đất cln
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 950 triệu
Diện tích: 233 m2 (8,6x27) có 65 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1524 m2 có 465 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 19 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 2241 m2 có 50m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 50 m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 198 m2 (10x19,8) thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 141 m2(5x28) có 76m2 thổ cư
Hotline: 0899989191