• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất P3

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất p3

 

 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT MỚI NHẤT 2019 UPDATE (P3)

 

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Nghĩa vụ của bên A:

- Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

- Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B.

 

Quyền của bên A:

- Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:

- Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;

- Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Nghĩa vụ của bên B:

- Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;

- Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Quyền của bên B:

- Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;

- Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

 

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

- Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

+ Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp.

+ Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bi ̣ép buộc.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này

Bên B cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật

- Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày… tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Hợp đồng được lập thành ... ( ... ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A            BÊN B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... , tại: ..........

Tôi ............,công chứng viên phòng Công chứng số ... tỉnh (thành phố) ................

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ........... và bên B là ........... ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;    

- Hợp đồng này được làm thành .... bản chính (mỗi bản chính gồm .... tờ, .... trang), giao cho:

+ Bên A .... bản chính;

+ Bên B .... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số .......... , quyển số ......... TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 
Ghi chú:

(1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 689 Luật dân sự năm 2005 và Điều 167 Luật đất đai năm 2013.

 

Xem thêm về Hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất P1  tại đây

Xem thêm về Hợp đồng mua bán nhà đất 2019 mới nhất P2  tại đây

Xem thêm về Tin rao bán đất mới nhất của Phú Đông Land tại đây

 

Hotline: 0899989191

Website: Http://phudongland.vn

 

Các Bài Viết Khác

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng..

Xem thêm

Phú Đông Land xin gửi đến quý khách hàng một trong những thủ tục quan trọng và chứa đựng nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng..

Xem thêm