• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Xã Vĩnh Thanh

Vĩnh Thanh 3/138 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,8 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 611 m2 đất cây lâu năm, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 04-09-2019

Vĩnh Thanh 6/115 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 10,5 tỷ

Diện tích : 3110 m2 CLN, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 01-09-2019

Vĩnh Thanh 1/392 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,6 tỷ

Diện tích : 247 m2 thổ cư

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-08-2019

Vĩnh Thanh 2/552 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 140 triệu

Diện tích : 200 m2 thổ cư 65m2

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 24-08-2019

Vĩnh Thanh 29/337 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 960 triệu

Diện tích : 160 m2 cây lâu năm, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Vĩnh Thanh 1/55 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,7 triệu/m2

Diện tích : 3856 m2 CLN có 500m2 thổ cư

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Vĩnh Thanh 1/53 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 8 triệu/m2

Diện tích : 593 m2 CLN, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Vĩnh Thanh 24/512 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,3 triệu/m2

Diện tích : 13402 m2 tổng 3 lô

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Vĩnh Thanh 1/441 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,9 tỷ

Diện tích : 147 m2 (đang lên thổ)

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Vĩnh Thanh 2/97| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,8 triệu/m2

Diện tích : 5016 m2 cây lâu năm, Qh lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 02-08-2019

Vĩnh Thanh 1/537| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 970 triệu trọn sổ

Diện tích : 112 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Vĩnh Thanh 10/370| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 350 triệu trọn sổ

Diện tích : 30 m2 thổ cư, 72 m2 cây lâu năm

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Vĩnh Thanh 35/274| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 850 triệu trọn sổ

Diện tích : 371 m2 cây lâu năm, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Vĩnh Thanh 7/402| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 450 triệu trọn sổ

Diện tích : 89,4 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-07-2019

Vĩnh Thanh 13/312| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 9 triệu/m2

Diện tích : 361 m2 có sẵn 200 m2 thổ cư

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-07-2019

Vĩnh Thanh 37/143| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,2 tỷ trọn sổ

Diện tích : 2005 m2 đất lúa

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-07-2019

Vĩnh Thanh 29/73| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 triệu/m2

Diện tích : 873 m2 đất lúa

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-07-2019

Vĩnh Thanh 68/318| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3,2 triệu/m2 từng lô

Diện tích : 1186-1197-1207-1178-1128 m2 cây lâu năm

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-07-2019

Vĩnh Thanh 68/150| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 5,2 triệu/m2

Diện tích : 1998 m2(20x100) đất cây lâu năm

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-07-2019

Vĩnh Thanh 36/193| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3 tỷ trọn sổ

Diện tích : 500 m2 đất thổ và cây lâu năm

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-07-2019

Vĩnh Thanh 24/356| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 170 triệu giá cuối

Diện tích : 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 13-07-2019

Vĩnh Thanh 2/475| Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu trọn sổ

Diện tích : 75 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 13-07-2019

Vĩnh Thanh 1/242

Giá : 3 triệu/m2

Diện tích : 798 m2 đất lúa

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-06-2019

Vĩnh Thanh 9/464-558

Giá : 9 triệu/m2

Diện tích : tổng 821 m2 có 65 m2 thổ cư

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-05-2019