Xã Vĩnh Thanh

Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 530 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 318 m2 có 37 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,8 triệu/m2
Diện tích: 2544 m2 đất cln
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 950 triệu trọn sổ
Diện tích: 112 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 102 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 950 triệu
Diện tích: 233 m2 (8,6x27) có 65 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1524 m2 có 465 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 650 triệu
Diện tích: 100m2 (5x20)
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 9 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 có sẵn 200 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 600 triệu
Diện tích: 108,9 m2 có 65 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,8 tỷ
Diện tích: 276 m2 có 60 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 ,6 tỷ
Diện tích: 147,6 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 200 triệu
Diện tích: 118 m2 thổ cư 100%
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 200 triệu
Diện tích: 504 m2 cln QH đất ở
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8 triệu/m2
Diện tích: 400 m2 đất ở và cln
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 590 triệu
Diện tích: 118,7 m2 có 65 m2 thổ cư
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 8,1 triệu/m2
Diện tích: 664 m2 thổ cư 100 m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 200 m2 thổ cư 65m2
Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 657 m2 đất lúa, Qh thành đất ở
Hotline: 0899989191