Xã Phước Khánh

Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 150 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 650 triệu/1000m2
Diện tích: 7437 m2 luc
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 7033 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 780 triệu
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 700 triệu/1000m2
Diện tích: 2633 m2 luc
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 1166 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 tỷ
Diện tích: 482 m2 cln
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 103 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 2240 m2 thổ cư 250 m2
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,4 triệu/m2
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,5 tỷ trọn sổ
Diện tích: 1620 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 950 triệu
Diện tích: 1003 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,2 triệu/m2
Diện tích: 1185 m2- 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,5 triệu/m2
Diện tích: 2000 m2 đất cln
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 470 triệu/1000m2
Diện tích: 2920 m2 đất lúa
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 350 triệu
Diện tích: 150,5 m2
Hotline: 0899989191