• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Xã Phước Khánh

Phước Khánh 11/34 | Mua bán đất nông nghiệp Đồng Nai

Giá : 3 triệu/m2

Diện tích : 1302 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-08-2019

Phước Khánh 52/157 | Mua bán đất nông nghiệp Đồng Nai

Giá : 550 triệu/1000m2

Diện tích : 2959 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-08-2019

Phước Khánh 5/9 | Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 12,5 triệu/m2

Diện tích : 551 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 24-08-2019

Phước Khánh 48/165 | Mua bán đất nông nghiệp Đồng Nai

Giá : 600 triệu/1000m2

Diện tích : 7437 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Phước Khánh 6/157 | Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 400 triệu

Diện tích : 1000 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Phước Khánh 16/85 | Mua bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 800 triệu trọn sổ

Diện tích : 154 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phước Khánh 17/16 | Mua bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3 tỷ trọn sổ

Diện tích : 164,6 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phước Khánh 3/281 | Bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 triệu/m2

Diện tích : tổng 3 lô là 2839 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phước Khánh 57/383| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,4 tỷ trọn sổ

Diện tích : 2191 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 08-08-2019

Phước Khánh 14/358| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,8 triệu/m2

Diện tích : 1431 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phước Khánh 41/119| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 5 triệu/m2

Diện tích : 1092 m2 cây lâu năm, Qh lên đất ở

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phước Khánh 4/375| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3,4 triệu/m2

Diện tích : 1150-1006-1000-1100-1090 m2 mỗi lô

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phước Khánh 17/166|Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ trọn sổ

Diện tích : 90 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 24-07-2019

Phước Khánh 5/181| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,7 triệu/m2

Diện tích : 1857 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 18-07-2019

Phước Khánh 16/65| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 340 triệu trọn sổ

Diện tích : 154 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 14-07-2019