Xã Phước An

Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu
Diện tích: 85 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 175 (7x25) m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 780 triệu
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu trọn sổ
Diện tích: 178,5 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 690 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư (6x20)
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 400
Diện tích: 140m2 thổ cư 65m2
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 730 triệu trọn sổ
Diện tích: 87,5 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100% (5x18)
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 950 triệu trọn sổ
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%(5x24)
Hotline: 0899989191