• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Xã Phú Đông

Phú Đông 6/198 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 tỷ

Diện tích : 174,3 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-09-2019

Phú Đông 26/530 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,3 tỷ

Diện tích : 161 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-09-2019

Phú Đông 28/51 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 750 triệu/1000m2

Diện tích : 3926 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 42/311 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1800 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 42/309 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1800 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 18/304 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,8 tỷ

Diện tích : 100 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 44/49 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 13 triệu/m2

Diện tích : 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 27-09-2019

Phú Đông 28/106 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 980 triệu/1000m2

Diện tích : 3880 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-09-2019

Phú Đông 31/316 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,6 tỷ

Diện tích : 299 m2 có 100 m2 thổ

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 01-09-2019

Phú Đông 27/298 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3,7 tỷ

Diện tích : 132 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-08-2019

Phú Đông 24/364 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 550 triệu

Diện tích : 115 m2 đất thổ và CLN

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Phú Đông 23/539 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 99 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 41/133 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 triệu/m2

Diện tích : 5047 m2 tổng 2 lô

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 29/213 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 690 triệu/1000m2

Diện tích : 4220 m2

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 17/205 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 87 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 6/198 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 174,3 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 43/201 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 700 triệu/1000m2

Diện tích : 1468 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 29/388 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 360 triệu

Diện tích : 1610 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 49/189 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1500 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 18/525 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,3 triệu/m2

Diện tích : 2000 m2 đất lúa, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 44/38 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 14 triệu/m2

Diện tích : 807m2 có 300m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 43/198| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 50 triệu trọn sổ

Diện tích : 1160 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 21/53 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 4,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 239 m2 có 140 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 49/152| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,5 triệu/m2

Diện tích : 2992 m2 có 200 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019