• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Xã Phú Đông

Phú Đông 24/364 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 550 triệu

Diện tích : 115 m2 đất thổ và CLN

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Phú Đông 23/539 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 99 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 41/133 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 triệu/m2

Diện tích : 5047 m2 tổng 2 lô

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 29/213 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 690 triệu/1000m2

Diện tích : 4220 m2

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 17/205 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 87 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 6/198 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 174,3 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 43/201 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 700 triệu/1000m2

Diện tích : 1468 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 29/388 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 360 triệu

Diện tích : 1610 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 49/189 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1500 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 18/525 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,3 triệu/m2

Diện tích : 2000 m2 đất lúa, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 44/38 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 14 triệu/m2

Diện tích : 807m2 có 300m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 43/198| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 50 triệu trọn sổ

Diện tích : 1160 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 21/53 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 4,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 239 m2 có 140 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 49/152| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,5 triệu/m2

Diện tích : 2992 m2 có 200 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 43/111| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,5 tỷ trọn sổ

Diện tích : 2124 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 08-08-2019

Phú Đông 23/166| Bán nhà xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,1 tỷ trọn sổ

Diện tích : 92 m2 cây lâu năm, quy hoạch lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 02-08-2019

Phú Đông 43/197| Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 50 triệu trọn sổ

Diện tích : 1160 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phú Đông 28/5| Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 1,3 tỷ trọn sổ

Diện tích : 1409 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phú Đông 40/245| Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 850 triệu trọn sổ

Diện tích : 992 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phú Đông 41/9| Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 800 triệu/1000m2

Diện tích : 9023 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-07-2019

Phú Đông 23/359| Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,3 tỷ trọn sổ

Diện tích : 99 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-07-2019

Phú Đông 35/66| Bán đất thổ vườn xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 4 tỷ trọn 2 sổ

Diện tích : 405 m2 đất thổ cư và cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-07-2019

Phú Đông 42/95

Giá : 580 triệu/1000m2

Diện tích : 4092 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-07-2019

Phú Đông 30/164| Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 839 triệu/1000m2

Diện tích : 2083 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 13-07-2019