Xã Phú Đông

Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 540 triệu
Diện tích: 106 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 280 triệu
Diện tích: 87 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13,9 triệu/m2
Diện tích: 134,3 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 103,8 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 450 triệu/1000m2
Diện tích: 3219 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 780 triệu
Diện tích: 110 m2 có 65 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5,5 triệu/m2
Diện tích: 1723 m2 CLN
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 550 triệu
Diện tích: 103 m2 có 50 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 650 triệu
Diện tích: 199 m2 thổ cư 100% (10x19,9)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,7 tỷ
Diện tích: 114 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 100
Diện tích: 502 m2 cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 400 triệu
Diện tích: 122 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 triệu 350k/m2
Diện tích: 2464 m2 tổng 2 lô lúa và cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 triệu/m2
Diện tích: 1943 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3,1 tỷ trọn sổ
Diện tích: 198 m2 (10x19,8) thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ trọn 2 sổ
Diện tích: 141 m2(5x28) có 76m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12,8 triệu/m2
Diện tích: 361 m2 thổ cư 100m2
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1300 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1300 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu/1000m2
Diện tích: 1350 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 triệu/m2
Diện tích: 1225 m2 có 499 m2 thổ cư
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10 triệu/m2
Diện tích: 266 m2 cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 12 triệu/m2
Diện tích: 209,7 m2 thổ hết
Hotline: 0899989191