Xã Đại Phước

Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 950 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100% (7x20)
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 24,5 triệu/m2
Diện tích: 344,8 m2 thổ cư
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: 150 m2 thổ cư 50 m2
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ trọn sổ
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 50 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 600 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100%
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 5 tỷ 600
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100% (7x20)
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 14 triệu/m2
Diện tích: 108 m2
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ 090 triệu
Diện tích: 140 m2 thổ cư 100% (7x20)
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 100 triệu
Diện tích: 67 m2 đất cây lâu năm
Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 100 triệu
Diện tích: 73,3 m2 đất cây lâu năm
Hotline: 0899989191