• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Tin rao bán đất

Phú Đông 6/198 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 tỷ

Diện tích : 174,3 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-09-2019

Phú Đông 26/530 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,3 tỷ

Diện tích : 161 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 29-09-2019

Phú Đông 28/51 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 750 triệu/1000m2

Diện tích : 3926 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 42/311 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1800 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 42/309 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1800 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phú Đông 18/304 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,8 tỷ

Diện tích : 100 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Phước An 60/70 | Bán đất dự án HUD Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 5 triệu/m2

Diện tích : 300 m2 thổ cư

Khu vực : Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 28-09-2019

Đại Phước 25/48 | Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 32 triệu/m2

Diện tích : 402 m2 có 150 m2 thổ cư

Khu vực : Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 27-09-2019

Phú Đông 44/49 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 13 triệu/m2

Diện tích : 993 m2 (ngang 11,4m nở hậu 13,4m)

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 27-09-2019

Phú Đông 28/106 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 980 triệu/1000m2

Diện tích : 3880 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-09-2019

Vĩnh Thanh 3/138 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,8 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 611 m2 đất cây lâu năm, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 04-09-2019

Phú Hữu 53/153 | Bán đất xã Phú Hữu Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : Liên hệ

Diện tích : 5315 m2 lúa và cln, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 04-09-2019

Vĩnh Thanh 6/115 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 10,5 tỷ

Diện tích : 3110 m2 CLN, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 01-09-2019

Long Phước 31/785 | Bán đất xã Long Phước Long Thành Đồng Nai

Giá : 3,6 triệu/m2

Diện tích : 4610,5 m2

Khu vực : Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

Ngày đăng : 01-09-2019

Phước An 70/30 | Bán đất xã Phước An Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 5,9 tỷ

Diện tích : 736 m2

Khu vực : Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 01-09-2019

Phú Đông 31/316 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,6 tỷ

Diện tích : 299 m2 có 100 m2 thổ

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 01-09-2019

Đại Phước 33/35| Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 3 tỷ 260 triệu

Diện tích : 140 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 30-08-2019

Vĩnh Thanh 1/392 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,6 tỷ

Diện tích : 247 m2 thổ cư

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-08-2019

Phước Khánh 11/34 | Mua bán đất nông nghiệp Đồng Nai

Giá : 3 triệu/m2

Diện tích : 1302 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-08-2019

Phước Khánh 52/157 | Mua bán đất nông nghiệp Đồng Nai

Giá : 550 triệu/1000m2

Diện tích : 2959 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 26-08-2019

Phú Đông 27/298 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3,7 tỷ

Diện tích : 132 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-08-2019

Long Thọ 90/112 | Dự án HUD Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 7,5 triệu/m2

Diện tích : 175 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-08-2019

Long Thọ 69/48 | Dự án HUD Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 970 triệu

Diện tích : 100 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-08-2019

Long Thọ 16/147 | Bán đất xã Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 780 triệu

Diện tích : 97,5 m2 thổ cư 65m2

Khu vực : Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 25-08-2019