Tin rao bán đất

Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 530 triệu
Diện tích: 100 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ 150 triệu
Diện tích: 154 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 540 triệu
Diện tích: 106 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 650 triệu/1000m2
Diện tích: 7437 m2 luc
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,3 triệu/m2
Diện tích: 7033 m2 đất cây lâu năm
Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 10 triệu/m2
Diện tích: 177 m2 thổ cư (6x29,5)
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 280 triệu
Diện tích: 87 m2 thổ cư
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 780 triệu
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 700 triệu/1000m2
Diện tích: 2633 m2 luc
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 4,2 triệu/m2
Diện tích: 1166 m2 đất cây lâu năm
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 13,9 triệu/m2
Diện tích: 134,3 m2 thổ cư
Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2,7 tỷ
Diện tích: Liên hệ
Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 99 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 750 triệu
Diện tích: 85 m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 6,5 tỷ
Diện tích: 482 m2 cln
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 103,8 m2 thổ cư
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1,2 tỷ trọn sổ
Diện tích: 175 (7x25) m2 thổ cư 100%
Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 850 triệu trọn sổ
Diện tích: 103 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 1000 m2 đất cây lâu năm
Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 890 triệu trọn sổ
Diện tích: 90 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 450 triệu/1000m2
Diện tích: 3219 m2 đất cây lâu năm
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 780 triệu
Diện tích: 120 m2 thổ cư 100%
Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 250 triệu trọn sổ
Diện tích: 178,5 m2 thổ cư 100%
Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Giá: 1 tỷ 780 triệu
Diện tích: 110 m2 có 65 m2 thổ cư
Hotline: 0899989191