• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Tin rao bán đất

Phước Khánh 5/9 | Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 12,5 triệu/m2

Diện tích : 551 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 24-08-2019

Vĩnh Thanh 2/552 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 140 triệu

Diện tích : 200 m2 thổ cư 65m2

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 24-08-2019

Phú Đông 24/364 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 550 triệu

Diện tích : 115 m2 đất thổ và CLN

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Phước Khánh 48/165 | Mua bán đất nông nghiệp Đồng Nai

Giá : 600 triệu/1000m2

Diện tích : 7437 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Vĩnh Thanh 29/337 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 960 triệu

Diện tích : 160 m2 cây lâu năm, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Phước Khánh 6/157 | Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 400 triệu

Diện tích : 1000 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Vĩnh Thanh 1/55 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,7 triệu/m2

Diện tích : 3856 m2 CLN có 500m2 thổ cư

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 23-08-2019

Vĩnh Thanh 1/53 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 8 triệu/m2

Diện tích : 593 m2 CLN, QH lên đất ở

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 23/539 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 99 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phước An 70/441 | Bán đất xã Phước An Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : Liên hệ

Diện tích : 500 m2 mỗi lô

Khu vực : Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phước An 107/299 | Bán đất xã Phước An Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 890 triệu

Diện tích : 111 m2 có 65m2 thổ cư

Khu vực : Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 41/133 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 triệu/m2

Diện tích : 5047 m2 tổng 2 lô

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 29/213 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 690 triệu/1000m2

Diện tích : 4220 m2

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Vĩnh Thanh 24/512 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,3 triệu/m2

Diện tích : 13402 m2 tổng 3 lô

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Long Thọ 112/72 | Dự án HUD Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 840 triệu

Diện tích : 90m2 thổ cư 100%

Khu vực : Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 22-08-2019

Phú Đông 17/205 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 87 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 6/198 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 174,3 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Long Tân 55/128 | Bán đất xã Long Tân Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 10 triệu/m2

Diện tích : 311 m2 thổ và CLN

Khu vực : Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Vĩnh Thanh 1/441 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,9 tỷ

Diện tích : 147 m2 (đang lên thổ)

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Thạnh 38/576 | Bán đất xã Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai 3 thửa

Giá : 1,5 triệu/m2

Diện tích : 2750 m2 CLN, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 43/201 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 700 triệu/1000m2

Diện tích : 1468 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 29/388 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 360 triệu

Diện tích : 1610 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 49/189 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1500 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 18/525 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,3 triệu/m2

Diện tích : 2000 m2 đất lúa, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019