• Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ , Ấp Câu kê, Phú hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Facebook Google plus

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0899989191

Dự án nổi bật

Đất Nhơn Trạch

Phú Đông 17/205 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 250 triệu

Diện tích : 87 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 6/198 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 174,3 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Long Tân 55/128 | Bán đất xã Long Tân Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 10 triệu/m2

Diện tích : 311 m2 thổ và CLN

Khu vực : Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Vĩnh Thanh 1/441 | Bán đất xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,9 tỷ

Diện tích : 147 m2 (đang lên thổ)

Khu vực : Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Thạnh 38/576 | Bán đất xã Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai 3 thửa

Giá : 1,5 triệu/m2

Diện tích : 2750 m2 CLN, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 43/201 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 700 triệu/1000m2

Diện tích : 1468 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 29/388 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 360 triệu

Diện tích : 1610 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 21-08-2019

Phú Đông 49/189 | Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 900 triệu/1000m2

Diện tích : 1500 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 18/525 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2,3 triệu/m2

Diện tích : 2000 m2 đất lúa, QH lên đất ở

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phú Đông 44/38 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 14 triệu/m2

Diện tích : 807m2 có 300m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Đại Phước 18/469 | Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 1 tỷ 150 triệu trọn sổ

Diện tích : 67,5 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Đại Phước 44/213 | Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 1 tỷ 650 triệu

Diện tích : 115 m2 có 65 m2 thổ cư

Khu vực : Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phước Khánh 16/85 | Mua bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 tỷ 800 triệu trọn sổ

Diện tích : 154 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Phước Khánh 17/16 | Mua bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3 tỷ trọn sổ

Diện tích : 164,6 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Đại Phước 28/143 | Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 16,7 triệu/m2

Diện tích : 239,5 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 20-08-2019

Long Tân 67/21 | Bán đất xã Long Tân Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 3 triệu/m2

Diện tích : 703 m2 CLN, quy hoạch lên đất ở

Khu vực : Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Đại Phước 53/78 | Bán đất Nhơn Trạch Đồng Nai gần phà Cát Lái

Giá : 1 tỷ 550 triệu trọn sổ

Diện tích : 127 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phước Khánh 3/281 | Bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 2 triệu/m2

Diện tích : tổng 3 lô là 2839 m2 đất lúa

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Thạnh 21/233 | Bán đất xã Phú Thạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,7 tỷ trọn sổ

Diện tích : 207,3 m2 thổ cư 100%

Khu vực : Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 43/198| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1 tỷ 50 triệu trọn sổ

Diện tích : 1160 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 21/53 | Bán đất xã Phú Đông Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 4,5 tỷ còn thương lượng

Diện tích : 239 m2 có 140 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phú Đông 49/152| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,5 triệu/m2

Diện tích : 2992 m2 có 200 m2 thổ cư

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 10-08-2019

Phước Khánh 57/383| Bán đất xã Phước Khánh Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,4 tỷ trọn sổ

Diện tích : 2191 m2 đất cây lâu năm

Khu vực : Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 08-08-2019

Phú Đông 43/111| Mua bán đất nông nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai

Giá : 1,5 tỷ trọn sổ

Diện tích : 2124 m2 đất lúa

Khu vực : Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày đăng : 08-08-2019